Kép
         
Éljen soká a bor és
éljen aki issza,
józansága mindig
másnap térjen vissza.
Ki nem akar inni,
tovább beszéljen.
Emelem poharam,
s aki velem tart,
az éljen!Tudnivalók a református esküvővel kapcsolatban
 
 
A református egyház felfogása szerint a házasságot megáldó református istentiszteletről kell beszélnünk. A református istentisztelet keretében megáldott házasságot nem az egyház köti meg a templomban, hanem a házasfelek előzőleg az állami anyakönyvvezető előtt. A pár, már mint férj és feleség érkezik a templomba s kérik házasságukra a Szentháromság Isten áldását.
Hogy a házastársak milyen komolyan veszik Isten áldását először azzal fejezik ki, hogy nyitott szívvel vannak készen meghallgatni Istennek az igehirdetés által hozzájuk szóló személyes szavát a házasság bibliai értelméről.
Másodszor azzal, hogy az igehirdetés meghallgatása után, a lelkipásztor felszólítására megfogják egymás jobb kezét s mások által jól hallható szóval elmondják a házassági eskü szövegét.
Harmadszor azzal, hogy a lelkipásztor imádságával egyrészt hálát adnak Isten eddigi gondviselő szeretetéért, református egyházukért, a családi otthonért, egymás megtalálásáért és azért, hogy Jézus Krisztus a házasságot is megváltotta. Másrészt kérik Isten segítségét, vezetését, a Szentlélek naponkénti káradását azért, hogy házasságukat mindig Istentől kapott hivatásnak tekinthessék és így is élhessék meg.
 
Az alábbi iratokra van szükség a református házasságmegáldó istentisztelethez:
-    személyi igazolvány
-    elváltak esetében a válást hivatalosan igazoló okirat
-    a területileg illetékes lelkipásztor hivatalos elbocsájtó-levele

Hogyan jelentkezzetek református házasságmegáldó istentiszteletre:
Annak az egyházközösségnek a lelkészi hivatalában kell jelentkezni, amelynek a templomában kéritek házasságotok megáldását. Érdemes minél hamarabb, hogy a számotokra megfelelő időpontot kapjátok meg.
A lelkész előreláthatólag egy vagy több alkalmas  jegyesoktatást fog tartani számotokra.

 

A házasságot megáldó református istentisztelet előtt be kell mutatnotok a házasság megkötését igazoló házassági anyakönyvi kivonatot, melyet a polgári házasságkötés alkalmával kaptok majd az anyakönyvvezetőtől.
Előfordulhat, ha a polgári szertartást a lakodalom helyszínén a parkban, vagy egy tónál kültéri helyszínen kívánjátok megtartani, a lelkész eltekinthet ettől, de ezt jó előre érdemes tisztázni!

Fontos tudni, hogy a református egyház által megáldott házasság nem feltétlenül tart élethosszig, akár többször is megismételhető, nincs szükség hozzá az előző megáldás felbontására, szemben a katolikus egyházzal, ahol csak egyszer vehető fel ez a szentség.

Kép
 
 
"Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen, s az öröm öröm." 

 Wass Albert