Kép
         
Éljen soká a bor és
éljen aki issza,
józansága mindig
másnap térjen vissza.
Ki nem akar inni,
tovább beszéljen.
Emelem poharam,
s aki velem tart,
az éljen!                          Tudnivalók a katolikus esküvőre való felkészülésről


Mikor kell jelentkezni az egyházi esküvőre?
 
• Amennyiben mindketten végleges döntést hoztatok, minél hamarabb célszerű
jelentkezni, hogy a szükséges előkészületek minden sietség nélkül, szépen nyugodtan
történhessenek. Keressétek fel szándékotokkal a plébániátokat, akkor is, ha az esküvő
tervezett időpontja még nem végleges.
• Azért is célszerű minél hamarabb jelentkezni, mivel az esküvő előtt részt kell venni
a jegyesoktatáson, amit legjobb mielőbb elkezdeni, hogy kellően összeszedetten,
nyugodt körülmények között járhassatok rá.
• A katolikus házasságkötés feltétele a keresztség és a bérmálás szentségének a megléte.
Ha valamelyik vagy mindkét fél esetleg még nem részesült volna a bérmálásban, az erre való
felkészülésre is időt kell szánni.

Hol kell jelentkezni az egyházi esküvőre?

• Keressétek fel a plébániai irodát. Általában hétköznap vannak a fogadási idők,
amelyről érdeklődhettek telefonon vagy interneten is.
• Ha más templomban szeretnétek az esküvőt, mint ahová lakóhelyetek szerint
tartoztok, akkor annak a templomnak/kápolnának a plébániáján jelentkezzetek, ahol
szeretnétek, hogy legyen az esküvőtök.

Milyen iratokra van szükség?

• Jelentkezéskor még iratok nélkül is felkereshetitek a plébániát!
• Az esküvőhöz szükség lesz mindkettőtök Keresztlevelére, aminek 3 hónapnál nem
régebbi keltezésűnek kell lennie. A keresztelési emléklap tehát nem elegendő. A
Keresztlevelet a keresztelési plébániáról kell kikérnetek.
• Amennyiben az esküvő az egyikőtök keresztelési plébániához tartozó templomban/
kápolnában lesz, arról a plébániáról értelemszerűen nem kell Keresztlevelet kikérni, de
a másik fél plébániájáról igen.

Pontosan mit és hova jegyeznek be az egyházi anyakönyvekbe?

• A katolikus Egyház nyilvántartása igen precíz. A Házasultak anyakönyve az
egyházjogi szabályok szerint tartalmazza a házasságkötés idejét, a házasultak családi
és keresztnevét, vallását, állapotát, születési helyét és idejét, lakóhelyét, a szülők
családi és keresztnevét, a tanúk családi és keresztnevét, vallását, lakóhelyét, az eskető
pap nevét és hivatalát, az esetleges engedélyeket és felmentéseket és a feljegyzéseket.
Másolatát év végén az esperesen keresztül felterjesztik az egyházmegyéhez és ott
levéltárban őrzik.
• Az egyházi nyilvántartásban fontos a házasságok föltüntetése a Kereszteltek
anyakönyvében is. Ezért a megkötött házasságot azokba a keresztelési anyakönyvekbe
is be kell jegyezni, amelyekbe a felek megkeresztelését beírták. Ha valaki nem
azon a plébánián kötött házasságot, amelyen keresztelték, a házasságkötés helyének
plébánosa köteles mielőbb értesíteni a keresztelés helyének plébánosát a megkötött
házasságról. Ezt az értesítést hívják nálunk Ne temerének.

Mi a teendő, ha az egyik fél sem ott lakik, ahol szeretnék az esküvőt?

• A Keresztleveleken kívül, legalább az egyik félnek Elbocsátót kell kérnie a lakhely
szerinti plébániáról.
Honnan tudható meg, hogy melyik a „lakhely szerinti” illetve a „keresztelési” plébánia?
• „Lakhely szerinti plébániának” nevezzük azt a plébániát, amelynek területén
életvitelszerűen élsz.
• A „keresztelési plébánia” az a plébánia, ahová az a templom/kápolna tartozik (vagyis
ahol a keresztelésed volt), és ahol bejegyeztek a megkereszteltek anyakönyvébe.
• Az egyes plébániák címét, elérhetőségét, irodai nyitva tartását az interneten ma
már könnyű megtalálni. A www.katolikus.hu honlapon belül az összes magyar
egyházmegye megtalálható. Az egyes honlapokon minden plébánia címét könnyen ki
lehet keresni.
Lehet-e esküvő katolikus templomban, ha csak az egyik fél katolikus?
• Igen, lehet, amennyiben legalább egyikőtök katolikus. Ez esetben, a katolikus félnek
ígéretet kell tennie, hogy katolikus vallásához mindig hű marad, és annak buzgó
gyakorlásával családja előtt jó példát ad; valamint kijelenti, hogy tudatában van annak,
hogy mint katolikus kereszténynek kötelessége a születendő gyermekeit a katolikus
egyházban megkereszteltetnie és nevelnie.
• A nem katolikus félnek az előbbi ígéretről tudomása kell, hogy legyen.
• Mindezekről részletesen tudtok tájékozódni a plébánosokkal, illetve a jegyesoktatást
végző pappal.

Hova kell járni jegyesoktatásra?

• A plébániákon rendszerint mindenhol vezetnek jegyesoktatást, ami nem más, mint a
házasság lelkipásztori előkészítése. Az esketési plébániával vagy az eskető atyával
előre egyeztetve, máshol is részt lehet venni ilyen beszélgetéseken, ebben az esetben
igazolást kell majd kérni.
• A jegyesoktatás igazán hasznos dolog még azoknak is, akik azt hiszik, már mindent
tudnak a másikról és a házasságról, s szüksége van rá azoknak is, akiknek nem a
templomi esketéshez szükséges hittani alapokat kell átismételni és tanítani
Kép
 
 
"Az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép szép legyen, s az öröm öröm." 

 Wass Albert